Sieć Uniwersytetów Pogranicza


Początek

W dniu 10 października 2013 roku Rektorzy 8 uczelni wyższych utworzyli Sieć Uniwersytetów Pogranicza. W umowie podpisanej przez uniwersytety postanowiono, że deklarują one „partnerską współpracę w zakresie prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów i rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi.

Współpraca naukowa będzie obejmować m.in. wspólne aplikowanie o międzynarodowe granty i realizację projektów naukowych, wymianę usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć.


Czasopismo „Studia SUP”

The Studies of the Borderland Universities Network | Исследования Сети Университетив Пограничья to międzynarodowe czasopismo naukowe wydawanym raz w roku przez Uniwersytet w Białymstoku, ukazującym się od 2017 r.

SUP to obecnie konsorcjum siedmiu uczelni z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Sieć umożliwia współpracę naukową i dydaktyczną wiodących uczelni, w których niejednokrotnie pracują przedstawiciele miejscowej Polonii i uczy się polska młodzież.
SUP stanowi platformę dla wspólnej działalności wydawniczej („Studia SUP”), wymiany akademickiej i studenckiej (program Erasmus+) oraz transgranicznej (program Polska-Białoruś-Ukraina).
dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB
Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
Pełnomocnik UwB ds. SUP

Sieć Uniwersytetów Pogranicza tworzą obecnie:

1. Uniwersytet w Białymstoku,
2. Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. J. Kupały,
3. Baranowicki Uniwersytet Państwowy i Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A.S. Puszkina,
4. Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu na Ukrainie,
5. Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie,
6. Woroneski Uniwersytet Państwowy,
i 7. Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej w Smoleńsku.

Uniwersytet w Białymstoku

Największa uczelnia w północno wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów,
jak i oferowanych kierunków oraz form nauczania. Uczelnia zatrudnia obecnie 1300 osób, w tym niemal 800 nauczycieli akademickich, którzy pracują w 9 wydziałach, 5 instytutach oraz filii w Wilnie.